Samarbejde med skolen

SFO er en integreret del af skolens hverdag, og vi har et tæt samarbejde med forældrene, skolens ledelse og skolens lærere.

Vi mødes i forskellige sammenhænge skoleåret igennem og udveksler ideer og erfaringer omkring det enkelte barn.

Derudover har vi et fast samarbejde omkring skole-hjem-samtalerne i klasserne, som forældrene indbydes til to gange årligt.

Inden disse samtaler gennemgår SFO-personalet børnenes trivsel og udvikling med klasselæreren, så vi danner os et samlet indtryk af barnet, fagligt såvel som socialt.

Vi samarbejder naturligvis også om featureuger, ture, fester og andre arrangementer på skolen, hvor SFO-personalet er med i planlægningen og deltager i arrangementerne.

Skolen har sin egen Musikskole, hvor mange af SFO-børnene modtager undervisning. Personalet i SFO er behjælpelige med, at alle elever kommer rettidigt til musikundervisning.