KARAKTERGENNEMSNIT

Skolens elever i 9. klasse afslutter deres skolegang på Birkerød Privatskole med at gennemføre Folkeskolens Afgangsprøve (FP9)

Undervisningsministeriets prøvevejledning og øvrig information om disse prøver kan læses på ministeriets hjemmeside: http://www.uvm.dk/fp

Karaktersammenligninger med øvrige skoler i Danmark kan ses via dette link: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1813.aspx

Undervisningsministeriet har et Data Warehouse, hvor man kan se skolens karakterer mm.

I september/oktober vil de nyeste karakterer fremgå. Se mere her Karakterer Birkerød Privatskole