KARAKTERGENNEMSNIT

Skolens elever i 9. klasse afslutter deres skolegang på Birkerød Privatskole med at gennemføre Folkeskolens Afgangsprøve (FP9)

Undervisningsministeriets prøvevejledning og øvrig information om disse prøver kan læses på ministeriets hjemmeside: http://www.uvm.dk/fp

Karaktersammenligninger med øvrige skoler i Danmark kan ses via dette link: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1813.aspx

Nedenfor kan ses de opnåede resultater fra 9. klasses prøver i maj/juni 2020 og 2021. Det første tal ud for hvert fag er standpunktskarakterer, mens det andet tal er prøvekarakterer. Tallet i parentes angiver hvor mange elever, der har gennemført den enkelte prøve. Når der står 0 i parentes, angiver det, at denne prøve ikke har været udtrukket for elever på Birkerød Privatskole.

Karaktergennemsnit skoleår 2020/21

9. klasse 3. st.pkt./ FP9

Dansk, læsning 8,1 (40) / 8,2 (40)

Dansk, retskrivning 8,6 (40) / 8,9 (40)

Dansk, skriftlig fremstilling 8,4 (40) / 9,2 (40)

Dansk, mundtlig 8,3 (40) / 9,3 (40)

Matematik, mundtlig 7,5 (40) / (0)

Matematik, uden hjælpemidler 9,0 (40) / 9,0 (40)

Matematik, med hjælpemidler 8,1 (40) / 9,2 (40)

Engelsk, skriftlig 8,6 (40) / (0)

Engelsk, mundtlig 8,6 (40) / 9,7 (40)

Tysk, skriftlig 7,8 (27) / (0)

Tysk, mundtlig 6,8 (27) / 7,1 (12)

Fysik/kemi, samlet 8,2 (40) / (0)

Fransk, skriftlig 9,7 (13) / (0)

Fransk, mundtlig 9,5 (13) / 8,8 (9)

Biologi, samlet 8,3 (40) / (0)

Geografi, samlet 8,1 (40) / (0)

Geografi, skriftlig (0) / 8,3 (21)

Historie, samlet 8,6 (40) / (0)

Samfundsfag, samlet 8,5 (40) / (0)

Kristendom, samlet 9,1 (40) / (0)

Kristendom, mundtlig (0) / 8,9 (19)

Idræt, samlet 8,6 (40) / (0)

Idræt, praktisk/mundtlig (0) / 7,6 (19)

Fysik/Kemi/Biologi/Geografi, praktisk/mundtlig (0) / 8,1 (40)

Obligatorisk opgave 9. klasse 8,1 (41)


Karaktergennemsnit skoleår 2019/20

9. klasse 3. st.pkt. / FP9

Dansk, læsning 8,6 (21) / 8,6 (21)

Dansk, retskrivning 9,6 (21) / 9,6 (21)

Dansk, skriftlig fremstilling 7,8 (21) / 7,8 (21)

Dansk, mundtlig 8,4 (21) / 8,4 (21)

Matematik, mundtlig 8,0 (21) / (0)

Matematik, uden hjælpemidler 8,7 (21) / 8,7 (21)

Matematik, med hjælpemidler 9,1 (21) / 9,1 (21)

Engelsk, skriftlig 8,3 (21) / (0)

Engelsk, mundtlig 8,7 (21) / 8,7 (21)

Tysk, skriftlig 9,3 (10) / (0)

Tysk, mundtlig 8,2 (10) / (0)

Fysik/kemi, samlet 7,6 (21) / (0)

Fysik/kemi, skriftlig - (0) / 7,1 (21)

Fransk, skriftlig 8,8 (11) / (0)

Fransk, mundtlig 9,0 (11) / (0)

Biologi, samlet 8,0 (21) / (0)

Geografi, samlet 7,8 (21) / (0)

Historie, samlet 7,6 (21) / (0)

Samfundsfag, samlet 7,9 (21) / (0)

Kristendom, samlet 7,6 (21) / (0)

Kristendom, mundtlig (0) / 7,6 (21)

Idræt, samlet 10,1 (21) / (0)

Idræt, praktisk/mundtlig (0) / 10,0 (21)

Fysik/Kemi/Biologi/Geografi, praktisk/mundtlig (0) / 7,8 (21)

Obligatorisk opgave 9. klasse 9,1 (22)