KARAKTERGENNEMSNIT

Skolens elever i 9.klasse afslutter deres skolegang på Birkerød Privatskole med at gennemføre Folkeskolens Afgangsprøve (FP9)

Undervisningsministeriets prøvevejledning og øvrig information om disse prøver kan læses på ministeriets hjemmeside: http://www.uvm.dk/fp

Karaktersammenligninger med øvrige skoler i Danmark kan ses via dette link: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1813.aspx

Nedenfor kan ses de opnåede resultater fra 9.kl. prøver i maj/juni 2018. Det første tal ud for hvert fag er standpunktskarakterer, mens det andet tal er prøvekarakterer. Tallet i parentes angiver hvor mange elever, der har gennemført den enkelte prøve. Når der står 0 i parentes, angiver det, at denne prøve ikke har været udtrukket for elever på Birkerød Privatskole.

Karaktergennemsnit skoleår 2018/19

9. klasse 3. st.pkt./ FP9

Dansk, læsning 8,7 (21) / 8,6 (21)

Dansk, retskrivning 8,2 (21) / 9,2 (21)

Dansk, skriftlig fremstilling 8,1 (21) / 8,6 (21)

Dansk, mundtlig 7,9 (21) / 10,0 (21)

Matematik, mundtlig 7,1 (21) / (0)

Matematik, uden hjælpemidler 9,3 (21) / 8,5 (21)

Matematik, med hjælpemidler 7,6 (21) / 9,0 (21)

Engelsk, skriftlig 8,6 (21) / (0)

Engelsk, mundtlig 7,8 (21) / 8,7 (21)

Tysk, skriftlig 5,5 (13) / (0)

Tysk, mundtlig 4,8 (13) / (0)

Fysik/kemi, skriftlig 7,6 (21) / 7,8 (21)

Fransk, skriftlig 7,9 (8) / (0)

Fransk, mundtlig 8,1 (8) / (0)

Biologi samlet 8,5 (21) / (0)

Geografi samlet 8,1 (21) / (0)

Historie 8,2 (21) / 9,9 (21)

Samfundsfag 9,5 (21) / -0)

Kristendom 8,7 (21) / (0)

Idræt 8,5 (21) / (0)

Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig -(0) / 9,9 (21

Obligatorisk opgave 9. kl. 9,6 (21)


Karaktergennemsnit skoleår 2017/18

9. klasse 3. st.pkt. / FP9

Dansk Læsning 9,7 (43) / 7,7 (42)

Dansk Retskrivning 8,9 (43) / 8,4 (42)

Dansk Skriftlig fremstilling 9,3 (43) / 7,9 (42)

Dansk Mundtlig 9,4 (43) / 10,5 (42)

Matematik Mundtlig 8,6 (43) / - (0)

Matematik Uden Hjælpemidler 8,7 (43) / 9,0 (42)

Matematik Med Hjælpemidler 8,0 (43) / 9,1 (42)

Engelsk Skriftlig 8,9 (42) / - (0)

Engelsk Mundtlig 8,5 (42) / 8,9 (42)

Tysk Skriftlig 8,6 (28) / 8,5 (15)

Tysk Mundtlig 8,5 (28) / - (0)

Fysik/Kemi Samlet 8,4 (43) / - (0)

Fysik/Kemi Skriftlig - (0) / 7,1 (21)

Fransk Skriftlig 6,1 (15) / 7,8 (6)

Fransk Mundtlig 6,1 (15) / - (0)

Biologi Samlet 8,5 (43) / - (0)

Geografi Samlet 8,7 (43) / - (0)

Geografi Skriftlig - (0) / 7,6 (21)

Historie Samlet 8,8 (43) / - (0)

Samfundsfag Samlet 8,8 (43) / - (0)

Samfundsfag Mundtlig - (0) / 9,1 (21)

Kristendom Samlet 8,5 (43) / - (0)

Idræt Samlet 8,9 (43) / - (0)

Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk mundtlig - (0) / 9,8 (42)

Obligatorisk opgave 9. kl. 9,6 (43)