KLASSEKVOTIENT

På Birkerød Privatskole er der to klasser (spor) pr. årgang fra 0. - 9.klassetrin.

Klassekvotienten (antal elever pr. klasse) er 22 elever.