VentEliste

Opskrivning af børn på ventelisten til 0. klasse kan ske umiddelbart efter barnets fødsel - når barnet har fået både cpr.nr. og navn.

Opskrivning af børn på ventelisten til eksisterende klasser kan ske løbende.

Forældre, der ønsker at opskrive deres barn, kan via linket forneden foretage en elektronisk opskrivning på skolens venteliste. Det koster kr. 300,00 at skrive sit barn på vores venteliste. Beløbet betales med kreditkort og er et engangsgebyr, som ikke tilbagebetales, selvom barnet eventuelt ikke opnår optagelse.

Det er til enhver tid forældrenes ansvar at sørge for at kontaktoplysningerne, herunder e-mailadresse og telefonnr. er opdaterede.

Vi oplyser ikke om placeringen på ventelisten. Da der kan forekomme justeringer - f.eks. i forhold til søskende til børn på skolen der kan komme ind foran på ventelisten - kan oplysning om placering skabe uhensigtsmæssige forventninger.

Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser som skole. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt oplysninger om elever og forældre, når eleven forlader skolen.


https://www.ventelisten.net/205006