LEJRSKOLER PÅ BIRKERØD PRIVATSKOLE


Der afholdes lejrskoler på de lige klassetrin fra 0.-6. kl. Der afholdes derudover en lejrskole i 9. kl., hvor destinationen er valgfri, når budget og antal dage overholdes.

Lejrskolerne foregår i Danmark fra 0.-6.kl.

Lejrskolerne kan højst strække sig over 5 skoledage - efter følgende fordeling:

0.kl.: 1 overnatning

2.kl.: 2 overnatninger

4.kl.: 3 overnatninger

6.kl.: 4 overnatninger

9.kl.: 4 overnatninger

Beløbsramme max. kr. 1800,00 for 4 overnatninger, max. kr. 1450,00 for 3 overnatninger og max. kr. 850,00 for 2 overnatninger.