LEJRSKOLER PÅ BIRKERØD PRIVATSKOLE


Der afholdes lejrskoler på de lige klassetrin fra 0.-6. kl. Lejrskolerne foregår i Danmark. Der afholdes derudover en lejrskole i 8./9. kl., hvor destinationen er valgfri, når budget og antal dage overholdes.

Lejrskolerne kan højst strække sig over 5 skoledage - efter følgende fordeling:

0.kl.: 1 overnatning

2.kl.: 2 overnatninger - beløbsramme kr. 1000,-

4.kl.: 3 overnatninger - beløbsramme kr. 1600,-

6.kl.: 4 overnatninger - beløbsramme kr. 2200,-

8./9.kl.: 4 overnatninger - beløbsramme kr. 3000,-

Beløbsrammen skal være dækkende for alle nødvendige udgifter i forbindelse med lejrskolen. Det vil sige transport, overnatning og forplejning (mad og drikke). Lommepenge kan komme udover beløbsrammen og kan aftales i samarbejde med forældregruppen.