INKLUSIONS- OG TRIVSELSARBEJDE

Birkerød Privatskole tilbyder specialundervisning som hovedsageligt vil være rettet mod fagene dansk og matematik. Undervisningen tilrettelægges individuelt og undervisningen foregår både i og udenfor klassen.

AKT er en forkortelse for adfærd, kontakt og trivsel. Skolen har et AKT-team, der har fokus på de sociale processer omkring elevernes trivsel på skolen. AKT-teamet er sparringspartner for lærerne i forbindelse med trivselsarbejdet i klasserne. Teamet kan iværksætte undervisning relateret til sociale problemstillinger, udvikling af sociale kompetencer og inkluderende fællesskaber.