Indmeldelse

Når der er ledige pladser på det aktuelle klassetrin, udvælges kommende elever efter følgende prioritering:

1. Søskende vejer tungt. Skolen tilbyder søskenderabat - se nærmere under betalingsregler.

2. Fordeling mellem piger og drenge - vi tilstræber en ligelig fordeling i klasserne.

3. Indmeldelsesdato.

Link til ventelisten: https://www.ventelisten.net/205006