Friplads

Fripladstilskud for skoleåret 2022/2023

Fordelingssekretariatet er en selvejende institution, som bl.a. fordeler tilskud til friskoler og private grundskoler – herunder fripladstilskud.

Der vil hvert år blive foretaget en ny beregning af forældrenes tilskudsbehov. Fripladstilskuddet vil efter Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle (se vedhæftede), blive fordelt til den enkelte skole på baggrund af forældrenes indkomstgrundlag for kalenderåret forud for de kalenderår, hvori skoleåret begynder. For det kommende skoleår 2022/2023, vil det være indkomstgrundlaget for 2021.

For at komme i betragtning til fripladstilskud, skal I forældre:

  • Opfylde kravene til indtægtsgrundlag jf. fordelingsnøglen
  • Ansøge om fripladstilskud for skoleåret 2022/2023 (der skal ansøges hvert år)

Ansøgningsskemaerne er også vedhæftet. Dette skal afleveres i udfyldt og underskrevet stand på kontoret eller sendes til kontor@birkerodprivatskole.dk. HUSK at give Fordelingssekretariatet tilladelse til at indhente indkomstoplysninger.

Ansøgningsfristen er den 15. august 2022. Denne dato er absolut sidste frist for ansøgning. Ansøgninger der afleveres efter denne dato, kan IKKE komme i betragtning.

Det er ikke muligt at søge om fripladstilskud til Klub jf. ministerielle regler.

Når skolen har modtaget ansøgningsskemaet, bliver det indberettet til Fordelingssekretariatet.

Omkring december/januar måned udbetaler Fordelingssekretariatet fripladstilskud til de respektive skoler, til de forældre der er berettiget, med en specifikation af fripladstilskuddet på hver enkelt ansøger.

Vi kan ikke på forhånd oplyse om tilskuddets størrelse.

I perioden august til bevillingen udmeldes betales normale takster.

Alle ansøgere vil blive kontaktet af kontoret når vi har fået oversigten over det bevilgede fripladstilskud – både de tildelte og de ikke tildelte hjem.

Fordelingsnøgle skole

Fordelingsnøgle SFO

Fripladsansøgning skole

Fripladsansøgning SFO

Fripladsansøgning skole og SFO