PÅ BIRKERØD PRIVATSKOLE UNDERVISES DER I FAGENE:

Dansk

Klassens time

Matematik

Idræt

Musik 1. - 6.klasse

Billedkunst 1. - 6.klasse

Hjemkundskab på 5. og 6.klassetrin

Natur og teknik 1. - 6.klasse

Engelsk fra 1.klasse

Tysk eller fransk fra 5.klasse

Historie fra 3.klasse

Kristendomskundskab

Biologi 7. - 9.klasse

Geografi 7. - 9.klasse

Fysik/kemi 7. - 9.klasse

Multimediefag på 5. og 6.klassetrin

Drama på 4., 5. og 7.klassetrin

Samfundsfag 7. - 9.klassetrin

1.hjælp på 3., 5. og 8.klassetrin

Skolekor fra 1. - 6.klassetrin (frivilligt tilbud)

Specialundervisning i nødvendigt omfang