PÅ BIRKERØD PRIVATSKOLE UNDERVISES DER I FAGENE:

Dansk

Klassens time

Matematik

Idræt

Musik 1. - 6.klasse

Billedkunst 1. - 6.klasse

Hjemkundskab på 5. og 6.klassetrin

Natur og teknologi 1. - 6.klasse

Engelsk fra 1.klasse

Tysk eller fransk fra 5.klasse

Historie fra 3.klasse

Kristendomskundskab

Biologi 7. - 9.klasse

Geografi 7. - 9.klasse

Fysik/kemi 7. - 9.klasse

Fælles naturfag 8. og 9.klasse

Drama på 5.klassetrin

Samfundsfag 7. - 9.klassetrin

Praktisk/kreative valgfag på 7. og 8.årgang: Musik, madkundskab eller billedkunst

Specialundervisning i nødvendigt omfang