ProfiL

Skolens primære vision:

Vi vil skabe et optimalt læringsmiljø, der udfolder den enkeltes potentiale.

Dette kendetegner Birkerød Privatskole:

Fordybelse i et trygt fagligt læringsmiljø

  • hvor undervisningen tilrettelægges, så eleverne opnår færdigheder og kompetencer, som udvikles individuelt eller i fællesskab med andre, og som kan bruges på tværs af fagene. Derfor veksles imellem varierende undervisningsformer. Eleverne tilskyndes til at være nysgerrige, opsøge ny viden, styrke deres individuelle evner og derved opnå et godt selvværd.

Den lille skole med det store fællesskab

  • hvor vi omgås hinanden med respekt og tolerance. Der arbejdes bevidst med at styrke elevens evner til at indgå i og selvstændigt skabe gode og tætte sociale relationer. Den lave klassekvotient på 22 elever skaber gode rammer for nærvær og sammenhold, der styrker fællesskabet og den enkelte elevs trivsel. Her bliver alle set og hørt.

Trivsel og tryghed

  • hvor der lægges vægt på det daglige nærvær og tætte samarbejde omkring den enkelte elev og den enkelte klasse. Det trygge læringsmiljø giver eleverne mod til at turde fejle og eksperimentere. Der bliver lagt vægt på kreativitet i en atmosfære, hvor det er spændende og vedkommende at lære.

Skolen der skaber hele mennesker

  • og giver eleverne faglige og sociale færdigheder og kompetencer, som samtidig styrker deres samarbejdsevne og ikke mindst lysten til at søge ny viden. Det er skolens mål at give eleverne de bedste muligheder for det efterfølgende uddannelsesvalg.