OVERGANGSFREKVENS TIL UNGDOMSUDDANNELSE

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

Undervisningsministeriets database:

https://uvm.dk/statistik/tvaergaaende-statistik/overgang-til-uddannelse