Dagligdagen i Skolefritidsordningen

Fritidsordningen er en vigtig del af skolen, og vi har pasningsgaranti fra. bh.kl. til og med 3. klasse.

Skolefritidsordningen har opsyn og tilsynspligt med de tilmeldte børn, og har derudover et pædagogisk ansvar for børnenes trivsel og udvikling.

Vi lægger stor vægt på at lære børnene tolerance, samt respekt og forståelse for andre og andres behov.

Børnene er hos os i deres fritid, og vi respekterer så vidt muligt deres ønsker for, hvordan de vil bruge den fritid.

Vore aktiviteter er tilbud, som børnene kan tage imod eller vælge fra.

SFOen har egne lokaler og bruger tillige faglokalerne skolekøkken, billedkunst og gymnastiksal, og vi har legeplads med gynger, sandkasse, gocarts mm.

Muligheder for leg og beskæftigelse er mangfoldige. Vi tilbyder håndarbejde, sløjd, fodbold, gokarts, spil og alle former for gode gammeldags lege, hinke, sjippe, stikbold mv. Der er også mulighed for at slappe af, hygge sig, læse, tegne eller, hvad man nu har lyst til.

Først og fremmest skal fritidsordningen være et rart og sjovt sted at være både efter skoletid og i ferierne, og forældre er altid velkomne til en uformel snak med personalet om deres barns hverdag hos os.

Ønskes en mere indgående samtale om det enkelte barn, finder vi en tid, hvor personalet kan være til stede udenfor åbningstiden.


SFO_Annonce_hjemmeside.jpg


Lindehusets kultur Mini SFO

Skolens vision er at skabe et optimalt læringsmiljø der udfolder den enkeltes potentialer.

Det gør vi i Mini SFO gennem kulturen ved hjælp af:

  • historier og fortællinger
  • musik og sang
  • kreativitet
  • oplevelser og filmklip

Dette udvikler børnenes fællesskab, sociale relationer, gode legerelationer, fri fantasi, respekt for hinanden og refleksion. Det giver dem tryghed og god trivsel, og lægger en bund for høj faglighed. Børnene bliver skoleparate og mere nysgerrige på at lære nyt.

Vi arbejder med 2-3 kulturemner fordelt over de to måneder (maj og juni måned), hvor børnene går i Mini SFO. Her vil ture, lege og kreativitet indgå som en del af emnerne. Der vil også være morgensang, fælles lege, socialt samvær og fysiske aktiviteter.

Om eftermiddagen mellem kl. 14-16 vil der være aktiviteter for Mini SFO børnene, lige som de må deltage i almindelige SFO aktiviteter.

Praktisk:

Al information foregår via forældreintra. Her vil der også blive lagt ugeplaner ud for undervisningen og aktiviteterne.

Børnene medbringer hver dag formiddagsfrugt samt madpakke og drikkedunk. Evt. en eftermiddagsmadpakke.

Der er daglig åbningstid fra kl. 7.00-17.00.

Den ugentlige tur ligger fra kl. 9.00-15.00. En god turrygsæk med brystsele anskaffes, så det er nemt for barnet at bære den.

Skiftetøj og regntøj og gummistøvler. Vi er ude hver dag uanset vind og vejr.

Dagens program:

7.00-8.30 morgenåbning

8.30-9.30 1. undervisning

Pause (frugt og frikvarter)

10.15-11.15 2. undervisning

Frokost (historie)

12.00-13.00 fri leg / frikvarter

13.00-14.00 fælles leg / udeaktiviteter

14.00-16.00 SFO aktiviteter (frugt kl. 15.00)

17.00 SFO og Mini SFO lukker