TILSYNSERKLÆRINGER

Som alle andre frie grundskoler skal Birkerød Privatskole også have en ekstern tilsynsførende. Den tilsynsførende skal besøge skolen 3-4 gange årligt, hvor han skal føre tilsyn med, at skolens undervisning "står mål med folkeskolen" og at vi generelt danner vores elever til at begå sig i et samfund med "frihed og folkestyre".

I praksis betyder det, at den tilsynsførende overværer undervisningen i forskellige klasser og fag, således at han på et år har set et bredt udsnit af skolens undervisning. I slutningen af året udfærdiges en tilsynsrapport, som skolen har pligt til at offentliggøre på hjemmesiden.

Den tilsynsførende vælges af skolens forældrekreds på generalforsamlingen. Fra skoleåret 2020/2021 er skolens forældrevalgte tilsynsførende er Birk Christensen.

Birk Christensen er certificeret tilsynsførende og er desuden tidligere skoleleder på en skole på Midtsjælland.


Skolens tilsynserklæringer for de sidste skoleår kan ses herunder:

Tilsynserklæring 2022/2023

Tilsynserklæring 2021/2022

Tilsynserklæring 2020/2021

Tilsynserklæring 2019/2020

Tilsynserklæring 2018/2019

Tilsynserklæring 2017/2018

Tilsynserklæring 2016/2017

Tilsynserklæring 2015/2016

Tilsynserklæring 2014/2015

Ønsker man at vide mere om selve tilsynsordningen, henvises til Danmarks Private Skolers hjemmeside: https://privateskoler.dk/vaerktoej/tilsyn-frie-grundskoler/ministeriets-tilsyn/