TILSYNSERKLÆRINGER

Skolens forældrevalgte tilsynsførende er Karsten Pedersen.

Karsten Pedersen er certificeret tilsynsførende og er desuden tidligere skoleleder på Randers Realskole.

Karsten Pedersen gennemfører tilsyn på skolen 3-4 gange årligt, hvor han overværer et bredt udsnit af skolens undervisning.

I slutningen af skoleåret skal den tilsynsførende skrive en tilsynserklæring som skal offentliggøres på skolens hjemmeside og sendes til undervisningsministeriet.

Skolens tilsynserklæringer for de sidste fem skoleår kan ses herunder:

Tilsynserklæring 2018/2019

Tilsynserklæring 2017/2018

Tilsynserklæring 2016/2017

Tilsynserklæring 2015/2016

Tilsynserklæring 2014/2015

Ønsker man at vide mere om selve tilsynsordningen, henvises til Danmarks Private Skolers hjemmeside: https://privateskoler.dk/ledelser-og-admin/ledelse-og-administration/1790-tilsyn-med-frie-grundskoler-lof-kap-3