Tilmelding og betaling

Alle elever i musikskolen har en måneds prøvetid. Tilmeldingen og betaling er herefter bindende for hele sæsonen. Ønsker man at afbryde undervisningen i løbet af prøvetiden, skal dette ske skriftligt via Forældreintra til musiklæreren og kontoret senest efter 4 planlagte undervisningsgange. Starter man senere inde i sæsonen er der ikke prøvetid.

Tilmelding sker ved at maile til Malene Dam Flecks på kontoret på md@birkerodprivatskole.dk med følgende oplysninger:

1) Musiktilbud og eventuelt ønske om lærer, dag og tidspunkt (vi gør hvad vi kan for at efterkomme alle ønsker, men vi kan dog ikke garantere at alle får deres ønsker opfyldt i tilfælde af mange tilmeldinger)

2) Elevens fulde navn og klassetrin

Hvis der er for mange tilmeldinger, laves en venteliste.

I slutningen af juni vil I modtage information om optagelse, dag og tider for undervisningen. Kan man ikke gå til musik på den tilbudte tid, rettes henvendelse til kontoret så hurtigt som muligt. Undervisningen starter slut august / start september alt efter hvilken lærer, man har. En sæson afvikles med 32 ugers undervisning medmindre andet er nævnt i programmet. Betaling opkræves i 10 rater (september - juni) medmindre andet er nævnt i programmet.

Holdene udbydes kun såfremt der er tilmeldinger nok.

For spørgsmål vedrørende tilmelding kontakt Malene Dam Flecks på kontoret md@birkerodprivatskole.dk

For spørgsmål vedrørende musikskolen i øvrigt kontakt skoleleder Per Mortensen på pm@birkerodprivatskole.dk

Afbud

I tilfælde af elevens sygdom eller andet fravær skal der meldes afbud til musiklæreren og kontoret senest samme dag - så tidligt som muligt. Eleven har intet krav på at få den forsømte undervisning erstattet. Dette gælder også, hvis forsømmelsen skyldes deltagelse i f.eks. sportsturneringer, lejrskole eller lign. I tilfælde af musiklærerens fravær søges undervisningen så vidt muligt gennemført på et senere tidspunkt eller af en vikar. Såfremt det ikke er muligt at erstatte mere end 3 undervisningsgange pr. skoleår, gives der reduktion ved skoleårets afslutning.