Tilmelding og betaling

Tilmeldingen er bindende for en hel sæson. Der betales således for en hel sæson, medmindre pladsen kan fyldes op fra ventelisten. Hvis man skifter skole midt i sæsonen, er udmelding og betaling løbende måned + 2 måneder – ligesom skolepengene.

Deadline for tilmelding til sæsonen 2022/2023 er fredag den 10. juni 2022.

Tilmelding sker ved at udfylde tilmeldingsblanketten og derefter sende eller aflevere den til Malene Dam Flecks (MD) på kontoret.

Hvis der er for mange tilmeldinger, laves en venteliste. Holdene udbydes kun, hvis der er tilmeldinger nok.

Vi gør hvad vi kan for at efterkomme alle ønsker, men vi kan ikke garantere, at alle får deres ønsker opfyldt.

Inden sommerferien vil I modtage information om optagelse, dag og tider for undervisningen. Kan man ikke gå på den tilbudte tid, rettes henvendelse skriftligt til kontoret så hurtigt som muligt, og inden sæsonen starter. Undervisningen starter slut august / start september alt efter hvilken lærer, man har. I får direkte besked fra den lærer der står for undervisningen. En sæson afvikles med 32 ugers undervisning medmindre andet er nævnt i programmet. Betaling opkræves i 10 rater (september - juni) medmindre andet er nævnt i programmet.

For spørgsmål kontakt Malene Dam Flecks.

Afbud

I tilfælde af elevens sygdom eller andet fravær skal der meldes afbud til musiklæreren senest samme dag - så tidligt som muligt. Eleven har intet krav på at få den forsømte undervisning erstattet. Dette gælder også, hvis forsømmelsen skyldes deltagelse i f.eks. sportsturneringer, lejrskole eller lign. I tilfælde af musiklærerens fravær søges undervisningen så vidt muligt gennemført på et senere tidspunkt eller af en vikar. Såfremt det ikke er muligt at erstatte mere end 3 undervisningsgange pr. skoleår, gives der reduktion ved skoleårets afslutning.