MINI SFO

Kultur Mini SFO på Birkerød Privatskole

I maj og juni måned afholder vi et introforløb for de kommende børnehaveklassebørn, som har kultur som overordnet emne. Børnene får her mulighed for at mødes om et emne, hvor alle meninger og fortolkninger er rigtige, og hvor æstetik og følelser er i fokus. Vores erfaring er, at kulturens emner er med til at skabe et godt fællesskab med plads til alle på tværs af evner og interesser.

Forløbets kulturemner kan f.eks. være indenfor den græske mytologi, hvor alle de store helte- og gudehistorier bliver fortalt. Et andet emne tager udgangspunkt i forskellige konger og Danmarks slotte kontra livet i bondesamfundet, som giver mulighed for et elegant maskebal og en folkelig majfest med dans om majstangen. I et større emne om kunst vi tager udgangspunkt i nogle forskellige kunstnere - danske og udenlandske - og hører deres historier og genskaber selv deres hovedværker til en flot fernisering for forældre og bedsteforældre.

Vores forskellige kulturemner bliver dermed formidlet både gennem konkret viden, historiefortælling samt forskellige kreative tiltag og ligeså gennem en ugentlig tur til forskellige kulturinstitutioner.

Vi vægter højt at genfortælle og genskabe emnernes fortællinger med børnene på de forskellige ovennævnte måder. Vores erfaring og oplevelse er nemlig, at når alle børnenes sanser involveres, husker og reflekterer børnene mere over den opnåede viden. Dette har været med til at gøre børnene nysgerrige og videbegærlige og vi oplever tit, at børnene stiller spørgsmål, hvor det er os voksne, der må gå hjem og undersøge mere :-)

Praktisk:

Daglig åbningstid fra kl. 7.00-17.00.

Dagens program i kulturmini er fra kl. 8.30-14.00 hver dag (på turdage til kl. 15.00).

På turdage skal barnet medbringe en god turrygsæk med brystsele.

Husk skiftetøj, regntøj og gummistøvler. Vi er ude hver dag uanset vind og vejr.

Husk formiddagsfrugt, madpakke og drikkedunk hver dag. Evt. en eftermiddagsmadpakke.

Vigtig info:

Al information foregår via forældreintra. Her er bl.a. ugeplaner for undervisning og aktiviteter.

SFO'en (Mini SFO) har lukket alle helligdage og i juli måned.