FAGLIGHED OG FÆLLES MÅL

Skolen arbejder i alle fag efter Undervisningsministeriets Fælles Mål for undervisning i grundskolen. Se mere her: Fælles mål