Vedtægter

Vedtægterne er sidst godkendt af Undervisningsministeriet den 28. november 2007.

Under hensynstagen til Friskolelovens § 5, stk. 4 informeres der hermed om, at der på ekstraordinær generalforsamling afholdt den 18. december 2014 er vedtaget vedtægtsændringer.

Vedtægterne er offentliggjort på skolens hjemmeside den 19. december 2014.

Vedtægter