SKOLENS MÅLSÆTNING


Birkerød Privatskole søger at skabe trygge, selvstændige og socialt kompetente børn med en

bred almendannelse, en god faglig fundering, nysgerrighed på livet og et godt selvværd.

Dette tilstræbes ved at:

- Lærere og pædagoger afsætter tid i dagligdagen til hvert enkelt barn med fokus

på den enkeltes personlige såvel som faglige udvikling.

- Opretholde et højt kommunikationsniveau imellem forældre og skole gennem

uge-/måneds-/årsplaner, forældremøder og skole-hjem-samtaler. Det giver

ligeledes skolens medarbejdere en god helhedsopfattelse af børnene både som

elever og som alsidige mennesker med forskellige forudsætninger, interesser

og baggrunde. I samarbejdet mellem skolen og hjemmet sikres derved gode

og trygge rammer for den enkelte elev.

- Hvert enkelt barn tilskyndes til at være nysgerrig, opsøge ny viden, styrke sine

individuelle evner og derved opnå et godt selvværd.

-Evaluere eleven gennem hele skoleforløbet og ved at anvende forskellige evalueringsværktøjer.