UU-vejledning på Birkerød privatskole

Vejledning om uddannelse og erhverv varetages af UU-Sjælsø og foregår i samarbejde mellem skolens ledelse, lærere og UU-vejlederen. Vejledningen ydes lokalt på skolen.

UU-vejleder Lisbeth Kornerup træffes som regel på skolen tirsdage eller onsdage.

Træffes desuden alle hverdage på mobil 7268 4471 eller via mail: lisbeth@uu-sjaelsoe.dk

Vejledning i 7. - 9. klasse

UU-vejlederens vejledning af eleverne foregår som:

•kollektiv vejledning for alle

•gruppevejledning

•individuel vejledning

UU-vejlederen indgår i arbejdet med:

•obligatoriske introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse (5 dage)

•uddannelse og job

•erhvervspraktik i 9. klasse

•brobygning til ungdomsuddannelser i 9. klasse

•UU-Sjælsøs uddannelsesaften, uddannelsesmesse, forældrearrangementer

•uddannelsesplan og studievalgsportfolio

•initiativer, der bidrager til, at den unge bliver uddannelsesparat

•overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

•gæstelærerbesøg, virksomhedsbesøg

•information om vejledningsportaler som f.eks. evejledning.dk, www.ug.dk og uu-sjælsø.dk

På baggrund af skolens oplysninger om elevens karakterer samt personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger vurderer UU-vejlederen elevens uddannelsesparathed i 8. og 9. klasse. Skolen informerer skriftligt om den første parathedsvurderings resultat.

Nærmere herom vil blive oplyst via Forældreintra.

Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU-Sjælsø - er et samarbejde mellem Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner om vejledning af unge fra 7. klasse til 25. år.