Værdier

Høj faglighed:

Skolen er præget af et højt fagligt niveau med fokus på kvalitet og menneskelighed. De musisk/kreative fag har en vigtig plads i forbindelse med faglighed og er med til at styrke elevernes almendannelse.
Vi kvalificerer vore elever til fremtidens krav om faglig kompetence, samarbejdsevne og lysten til at søge ny viden

Trivsel og tryghed

Skolen vægter elevernes trivsel og fællesskab i hverdagen højt i et trygt og overskueligt skolemiljø, hvor de mellemmenneskelige relationer er sat i fokus.

Respekt for den enkelte:

Respekt bygger på gensidighed, anerkendelse, loyalitet og accept af forskellighed, der underbygges af en anerkendende sprogtone.

Overordnet set er vores kultur holdt sammen af 4 kernebegreber i forhold til et optimalt psykisk læringsmiljø:

  • 1. Anerkendelse
  • 2. Nysgerrighed
  • 3. Empati
  • 4. Progression