Skolens historie

I marts 1920 oprettede en kreds af forældre i Birkerød “Birkerød private Forberedelsesskole”, som startede med 98 elever. Det var skolens opgave gennem de fem første skoleår at forberede eleverne til optagelse i Mellemskolen.

Siden skolens oprettelse i 1920 har ledelsen af skolen været varetaget af en skolebestyrer i samarbejde med en forældrevalgt bestyrelse, der sammensættes på den årlige generalforsamling.

I starten boede skolen i lokaler, man lejede på Statsskolen. Da dette lejemål ophørte, opførte skolen egen bygning, som stod færdig i november 1925.
Med den nye skolelovs indførelse i 1958 ændredes skolestrukturen, og Mellemskolen blev afskaffet. Den blev afløst af en syvårig hovedskole og en treårig realafdeling.
I denne forbindelse ændredes skolens navn til Birkerød Privatskole.

Herefter voksede skolens elevtal støt, og da man i midten af tresserne havde 275 elever, besluttedes det at bygge en moderne fløj med klasseværelser og faglokaler (den nuværende "indskolings” fløj). Denne bygning blev indviet i 1966.


bp.jpg


Den positive udvikling fortsatte, og skolen havde stor søgning, hvilket betød endnu en udbygning med et stort dejligt musiklokale og 4 klasseværelser. Bygningen stod færdig i 1976, hvor elevtallet var oppe på godt 300.
I 1985 blev endnu en skolebygning indviet, nemlig skolebygningen på Kildedalsvej, der i dag rummer skole- fritidsordningen og desuden indeholder et stort skole- køkken.

Denne bygning har direkte forbindelse med skolens gymnastiksal, hvilket giver meget fine muligheder for børnene i eftermiddagstimerne. I efteråret 2004 indviedes en ny 1.sal på 60er-bygningen, som er indrettet med grupperum og fællesfaciliteter til skolens ældste elever.
I samme forbindelse blev fysiklokalet renoveret og et nyt natur/teknik-lokale taget i brug, så skolen fremover kan opfylde de stigende krav til undervisningen i naturfag.
I 2011-2012 blev samtlige undervisningslokaler på skolen udstyret med interaktive tavler.

Der har på Birkerød Privatskole altid været en meget tæt kontakt mellem skolens forældrekreds, bestyrelsen, lærerne og skolens ledelse, hvilket betyder, at der kan foretages hurtige beslutninger. Bureaukrati er ukendt på skolen.
Vores gennemsnitlige klassekvotient ligger på ca. 22 elever i skolens nuværende 20 klasser, og vi har på skolen et maksimum på 22 elever i klasserne.
Det, der kendetegner Birkerød Privatskole i dag, er det trygge, overskuelige skolemiljø, hvor ingen bliver overset. Skolens mål er fortsat at være en mindre privatskole, hvor tryghed og overskuelighed er to af de væsentlige nøgleord.