FORÆLDRERÅDSSAMARBEJDE

På Birkerød Privatskole har hver klasse et forældreråd, som vælges på det første forældremøde i skoleåret. Der vælges i hver klasse 3-5 repræsentanter, som mødes med klasselæreren 3 til 4 gange årligt eller efter behov.

Det bør tilstræbes, at alle forældre i løbet af deres barns skoletid deltager i forældre-rådsarbejdet

Rådet er et forum for kontakt mellem skole og hjem, hvor en meningsudveksling om klassen generelt, opdragelse, dagligdag, lommepenge, fødsels­dage, fester, fællesarrangementer m.m. kan foregå.

Desuden kan forældrerådet deltage i planlægning af forældremøder.

Vi tilstræber, at den enkelte klasses for- ældrekreds aktivt udarbejder forslag til skole/hjem samarbejdet.

Det tilstræbes, at bestyrelsen mindst en gang om året indkalder alle forældreråd til et samlet møde, hvor aktuelle temaer behandles.